Автоклав

  • AAC Autoclave and Boiler

    AAC автоклав и котел

    Автоклавът е голямо парно оборудване, може да се използва за парни пясъчни варови тухли, тухли от летяща пепел, газобетонни блокове, бетонни стълбове с висока якост, купчина тръби и други циментови продукти, подходящи също за дърво, медицина, химикали, стъкло, изолационни материали и други материали.
  • Autoclave and Boiler

    Автоклав и котел

    Автоклавната система Double Rings произвежда предимствата на подобни чужди продукти от разработката. Компонентите за автоклав с основно налягане на анализа на крайните елементи и различни експерименти с напрежение подобриха изчислението на якостта.